fbpx

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Linarni Oy

Yhteystiedot: Rantakiventie 6 A 1, 00960 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Linarni Oy/Päivi Alakuijala, Rantakiventie 6 A 1, 00960 Helsinki, puh. 040 8400 251, paivi@linarni.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat (yhteyshenkilöt), potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivulla kävijät.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Yhteydenottoon asiakkaaseen ja palveluiden tarjoamiseen. Asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Sähköiseen markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus tai sopimus.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero

Asiakastiedot

  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
  • asiakkaan antamat markkinointiluvat/-kiellot sähköiseen markkinointiin
  • asiakkaaseen liittyvät tarkoituksenmukaiset muistiinpanot ja toimenpiteet

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen paivi@linarni.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
  • Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja rekisterin suojaus

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Linarni Oy:n ulkopuolelle. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin on tarpeen sen asiakassuhteen (nykyisen tai potentiaalisen) tai muun määritellyn käyttötarkoituksen, jonka vuoksi tiedot on tallennettu, hoitamiseksi.

Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Osa käyttämistämme pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella, esim. Dropbox, ja tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

11. Evästeet

Eväste (eng. cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.

Käytämme evästeitä tässä sivustossa moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.

Sivustomme sisältää Googlen evästeiden lisäksi myös sosiaalisten verkostojen, kuten Facebookin evästeitä. Nämä evästeet keräävät tietoja esimerkiksi käyttäjien kiinnostuksen kohteista, joiden avulla voimme kohdentaa viestintäämme sisällöistämme kiinnostuneelle yleisölle.

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksi

Lisätietoja: Päivi Alakuijala, paivi@linarni.fi

Call Now Button