fbpx

ValmennusPalvelut

Yksilöllinen valmennus ja business coaching

Business coaching on henkilökohtaista, yksilöllistä valmennusta. Siinä autetaan henkilöä kehittymään ja ottamaan käyttöön olemassa olevat, joskus piilevätkin vahvuudet niin, että ne edesauttavat työssä onnistumista ja menestymistä. Valmennus avaa ajatuslukkoja ja johdattaa uusiin näkökulmiin.

Coaching  auttaa esimerkiksi

 • uuden roolin haltuunotossa
 • esimiestaitojen kehittämisessä
 • henkilökohtaisten viestintätaitojen parantamisessa
 • projektin läpiviennin onnistumisessa.

Coaching on aina tavoitteellista. Yrityksen ja henkilön tavoitteiden yhteneväisyys varmistetaan prosessin alussa ja lopussa keskustelulla, jossa ovat mukana valmentaja, valmennettava sekä hänen esimiehensä. 

Valmennusprosessi muodostuu yleensä 56 tapaamisesta muutaman viikon välein.

Olen sertifioitu business coach (International Coach Federation).

”Sain coaching-tapaamisista konkreettisia työkaluja ison projektin ja tiimin johtamiseen. Päivi on innostava ja rakentava valmentaja, joka haastoi sopivasti omia ajatusmallejani. Löysin tapaamistemme aikana itsestäni uusia voimavaroja ja uutta inspiraatiota. Omalla kohdallani myös Päivin vahva kokemus ja ymmärrys viestintätyön haasteista toi selvästi lisäarvoa valmennukseen” – viestinnän kehityspäällikkö kv. pörssiyhtiössä

“Päivin coaching-sessioiden aikana sain monia oivalluksia, jotka auttoivat näkemään oman tilanteeni selvemmin, miten voin tukea tiimiäni paremmin, tunnistamaan omat voimavarani paremmin ja mihin asioihin kannatta keskittyä fasilitointimielessä.”   Mia Lönnberg, talouspäällikkö, Destia Oy

Ryhmäcoaching

Ryhmäcoaching on yksilöiden valmennusta, joka toteutetaan ryhmässä – coachattavana on yksilö ja hänen kehittymisensä. Ryhmän jäseniä yhdistää yhteinen teema eli valmennuksen aihe. 

Käytetään esimerkiksi 

 • uuden esimiesroolin haltuunotossa
 • talenteille osana urakehitystä
 • organisaation muutosprosessin tukena
 • työelämätaitojen kehittämisessä.

Ryhmäcoachauksen etuja ovat esimerkiksi toisilta oppiminen, vertaistuki, coachingtaitojen kehittyminen ja kustannustehokkuus.

Valmennusprosessi muodostuu yleensä 56 kestoltaan 23 tunnin tapaamisesta muutaman viikon välein. Tapaamiset voidaan toteuttaa myös etäyhteyksillä.

Coach ei konsultoi, neuvo tai opeta, vaan tehtävä on vastata prosessin etenemisestä kohti tavoitteita.

Minulla on diplomi ryhmä- ja tiimicoachingopinnoista.
 
“Viesitintäjohtajien ryhmäcoaching tarjosi tilaisuuden pysähtyä ja oivaltaa. Napakka coach ja taitavat vertaiset – enpä keksi parempaa oppimisympäristöä. Bonuksena tutstuin uusiin hyviin tyyppeihin. Suosittelen!”  – Leena Poutanen, johtaja, viestintä ja varainhankinta, SOS-Lapsikylä 


“Päivi johdatteli viestintäjohtajien ryhmän keskustelua erittäin ammattilaisesti etsimää ratkaisuja juuri niihin haasteisiin, joita ensimmäisessä istunnossa määrittelimme. Todella isojakin kysymyksiä käsiteltiin monipuolisesti ja sain hyvä vinkkejä kotiin viemiseksi.” – Nora Elers, Teknologiateollisuus, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet 
 

“Päivi on ammattitaitoinen ja osaava coach. Osallistuin Päivin vetämään ryhmäcoaching valmennukseen, joka koostui eri alojen asiantuntijoista. Päivi osasi hienosti fasilitoida keskusteluja ja johtaa ryhmää niin, että valmennus oli voimauttava ja oivalluttava. Ryhmän jäsenten erilaiset näkymykset, kokemukset ja vinkit tulivat kaikkien käyttöön ja jokainen sai coachausta omaan tavoitteen kirkastamiseksi.” – HR-ammattilainen, yrittäjä

Esimiesten ryhmäcoaching toi minulle paitsi varmuutta myös oikeassa suhteessa itsekriittisyyttä sekä runsain määrin luovuutta ja uusia tapoja suhtautua työyhteisön johtamiseen ja vastuun kantamiseen. Päivin ratkaisukeskeinen, innostava ja positiivinen asenne ovat auttaneet minua motivoitumaan ja myös selviytymään vaikeistakin työtilanteista ja -kuvioista.  Pääsinkin heti soveltamaan käytännössä muilta saamiani vinkkejä ja yhdessä pohtimiamme uusia keinoja ja suhtautumistapoja. Päivi oli ”hoksauttaja”, joka osasi luotsata ryhmää löytämään uusia ja yllättäviäkin ratkaisuja.”  – esimies valtion asiantuntijaorganisaatiossa
 

Tiimicoaching

Tiimicoachingissa valmennuksen kohteena on koko tiimi. Tiimiä yhdistää yhteinen tavoite. Se on esimerkiksi johtoryhmä, osasto, projektitiimi, tuotekehitystiimi tai allianssi.

Fokus on siinä, kuinka valjastetaan yksilöiden vahvuudet tiimin toiminnan ja kehittymisen tukemiseksi. Samalla kehittyvät myös henkilökohtaiset taidot.

Tiimicoachingin hyötyjä esimerkiksi: tietoisuus vahvuuksista, heikkouksista ja toimintamalleista kasvaa, mahdollisuus keskustella vaikeistakin asioista ulkopuolisen ohjaamana sekä yhteinen oppiminen, tiedon ja kokemusten jakaminen.

Käytetään esimerkiksi

 • perustehtävän ja tavoitteiden kirkastamisessa 
 • toimintatapojen kehittämisessä
 • pelisääntöjen luomisessa, yhteistyön kehittämisessä
 • projektin läpiviennin tukena
 • tiimin kehittämisessä seuraavalle tasolle
 • erityistilanteissa kuten muutoksessa tai konfliktissa selviäminen
 • tiimiytymisen tukena

Tiimicoachingin rinnalla voidaan käyttää myös yksilöcoachingia prosessin aikana tukemaan yksilön kehittymistä.

Prosessi käsittää tyypillisesti 56 tapaamista, kestoltaan noin 23 h muutaman viikon välein. Coach ei konsultoi, neuvo tai opeta, vaan tehtävä on vastata prosessin etenemisestä kohti yhdessä määriteltyjä tavoitteita. 

 Minulla on diplomi ryhmä- ja tiimicoachingopinnoista.

Mentorointi

Mentorointi on kokemuksen ja osaamisen siirtämistä kokeneemmalta kokemattomammalle. Se tehostaa henkilökohtaista oppimista ja kehittymistä.  

15 vuoden kokemukseni viestintäjohtajana ja yli 30-vuotinen kokemukseni viestinnän tekijänä toimii hyvänä perustana viestinnän ammattilaisen mentorina toimimiselle. 

Mentoroinnissa hyödynnän coachingoppejani.

 
Call Now Button